Chương trình / Sự kiện

Pikachu xuất hiện tại Tràng Tiền Plaza, Hà Nội

  • Facebook
  • Twitter
vietnam_event_CanonTT-main-thumb-650x488-10456.jpg

Pikachu xuất hiện với những vũ điệu sôi động, dễ thương đã khuấy đảo không khí tại Tràng Tiền Plaza. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động ra mắt sản phẩm mới của Canon Việt Nam

vietnam_event_CanonTT-1.jpg
vietnam_event_CanonTT-2.jpg
vietnam_event_CanonTT-3.jpg
vietnam_event_CanonTT-4.jpg
vietnam_event_CanonTT-1.jpg
vietnam_event_CanonTT-2.jpg
vietnam_event_CanonTT-3.jpg
vietnam_event_CanonTT-4.jpg
Thời gian 06 - 07/05/2017
Địa điểm Tràng Tiền Plaza, Hà Nội
  • Facebook
  • Twitter