Chính sách bảo mật

 1. Công ty Pokémon và các công ty liên kết* được liệt kê bên dưới (gọi chung là "Tập đoàn Pokémon") nhận thức được tầm quan trọng của thông tin cá nhân và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân. Chính sách quyền riêng tư này đặt ra các quy tắc mà các công ty thuộc Tập đoàn Pokémon phải tuân thủ để quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân phù hợp; đồng thời cung cấp cho khách hàng thông tin về việc xử lý thông tin cá nhân trong Tập đoàn Pokémon.

 2. *Công ty Pokémon Center, Pokemon Singapore, Pte. Ltd., Công ty đồ chơi Pokemon Shanghai, Pokémon Korea, Inc. và Công ty trách nhiệm hữu hạn Pokémon Taiwan.

 3. Chính sách quyền riêng tư này thiết lập thỏa thuận giữa quý khách và Tập đoàn Pokémon. Quý khách cần hiểu đầy đủ và đồng ý với nội dung của Chính sách quyền riêng tư này trước khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Tập đoàn Pokémon. Khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Tập đoàn Pokémon, quý khách được xem như là đã đồng ý với các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này.

 4. Nếu quý khách là trẻ vị thành niên ở quốc gia hoặc lãnh thổ nơi quý khách đang cư trú, cần xác nhận rằng cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của quý khách đã đọc Chính sách quyền riêng tư này và đồng ý cho phép quý khách sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Tập đoàn Pokémon theo các điều khoản đã được nêu. Ngoài ra, nếu cần có sự đồng ý trực tiếp từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của quý khách, thì quý khách phải có trách nhiệm nhận được sự đồng ý đó.

 5. Trường hợp quý khách (hoặc cha mẹ/người giám hộ hợp pháp) không đồng ý với Chính sách quyền riêng tư này, quý khách vui lòng không sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Tập đoàn Pokémon.

Phạm vi Chính sách quyền riêng tư
 1. Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho việc xử lý dữ liệu thông tin cá nhân của các công ty thuộc Tập đoàn Pokémon. Trong trường hợp các công ty thuộc Tập đoàn Pokémon thiết lập chính sách quyền riêng tư chỉ áp dụng cho một quốc gia/khu vực cụ thể hoặc cho một sản phẩm/dịch vụ cụ thể (gọi là "Chính sách quyền riêng tư cụ thể"), nếu xảy ra bất kỳ xung đột nào thì Chính sách quyền riêng tư cụ thể sẽ được ưu tiên áp dụng.

 2. Ngoài ra, nếu Chính sách quyền riêng tư này có nội dung dành cho khách hàng ở một quốc gia hoặc khu vực cụ thể thì nội dung đó sẽ được áp dụng.

Định nghĩa thông tin cá nhân
 1. Định nghĩa về "Thông tin cá nhân" được đề cập trong Chính sách quyền riêng tư này sẽ tuân theo các quy định của luật và quy định hiện hành liên quan đến quyền riêng tư của quốc gia hoặc khu vực (sau đây gọi là "Luật và quy định"), bao gồm "Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân" của Nhật Bản (Đạo luật số 57 năm 2003, bao gồm các sửa đổi và thay đổi tiếp theo, sau đây gọi là "Luật bảo vệ thông tin cá nhân").

 2. Lưu ý rằng "Thông tin cá nhân" trong Luật bảo vệ thông tin cá nhân của Nhật Bản đề cập đến thông tin về các cá nhân đang sống (i), có thể xác định cụ thể theo tên, ngày sinh hoặc mô tả khác (bao gồm thông tin có thể xác định một cá nhân cụ thể, cũng như những thông tin có thể dễ dàng khớp với các thông tin khác, và nhờ đó xác định được một cá nhân cụ thể) được định nghĩa là "mã nhận dạng cá nhân" theo Luật bảo vệ thông tin cá nhân, chẳng hạn như dấu vân tay và giọng nói (ii).

 3. Ngoài ra, khi Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho thông tin cá nhân của khách hàng ở Nhật Bản, "Thông tin cá nhân" sẽ bao gồm "Dữ liệu cá nhân" và "Dữ liệu cá nhân được lưu trữ" theo quy định của Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân.

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân
 1. 1.Tập đoàn Pokémon tuân thủ tất cả các luật và quy định.

 2. 2.Tập đoàn Pokémon xử lý thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để đạt được các mục đích sử dụng được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này.

 3. 3.Tập đoàn Pokémon sẽ lưu trữ thông tin cá nhân mới nhất và chính xác, đồng thời xử lý thông tin một cách thích hợp khi đã đạt được mục đích sử dụng. Ngoài ra, khi luật pháp và các quy định yêu cầu, chúng tôi sẽ thiết lập thời hạn lưu trữ và nhanh chóng loại bỏ thông tin cá nhân đã vượt quá thời hạn.

 4. 4.Chúng tôi nỗ lực thực hiện các biện pháp cần thiết và phù hợp để quản lý an toàn, bao gồm ngăn chặn truy cập trái phép, rò rỉ, làm sai lệch, mất mát hoặc tổn hại thông tin cá nhân.

 5. 5.Tập đoàn Pokémon cam kết không ngừng xem xét và cải thiện phương pháp bảo mật thông tin cá nhân.

Thu thập thông tin cá nhân
 1. 1.Tập đoàn Pokémon có thể thu thập nhiều loại thông tin cá nhân khác nhau (bao gồm các thông tin được liệt kê bên dưới) từ khách hàng thông qua lời nói, văn bản, hình ảnh, ghi âm, bằng phương tiện ghi điện từ, email, thông tin được nhập trên web, v.v.

  Tên, địa chỉ, giới tính, tuổi, ngày sinh, số điện thoại, số fax, địa chỉ email, tên trường học, nghề nghiệp, nơi làm việc, mã số bằng lái xe, số hộ chiếu, thông tin liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng sử dụng của Tập đoàn Pokémon(bao gồm tên người dùng trong trò chơi, thông tin liên lạc (ví dụ: địa chỉ IP), tài khoản mạng xã hội, lịch sử thi đấu, lối chơi, v.v.), ảnh/video đã chụp, âm thanh, thông tin mua hàng như loại sản phẩm/dịch vụ của Tập đoàn Pokémon mà khách hàng đã đặt hàng/đã mua, thông tin thẻ tín dụng và ngày mua, bản sao thẻ cư trú và thông tin có thể xác định một cá nhân cụ thể thông qua những điều trên.

 2. 2.Tập đoàn Pokémon sẽ không thu thập những thông tin cá nhân cần xem xét đặc biệt, chẳng hạn như chủng tộc, tín ngưỡng, địa vị xã hội hoặc lịch sử y tế, v.v. của khách hàng mà không có sự đồng ý trước của khách hàng. Tuy nhiên, điều này không áp dụng khi có quy định riêng theo luật và quy định.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân
 1. Tập đoàn Pokémon chỉ sử dụng thông tin cá nhân thu thập được cho các mục đích dưới đây và chỉ trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích đã được chỉ định.

 1. Mục đích sử dụng:

 2. 1.Để đặt hàng sản phẩm và dịch vụ, xử lý thanh toán, vận chuyển, dịch vụ sau bán hàng, sửa chữa, v.v.

 3. 2.Để rút thăm, lựa chọn trong các đợt khuyến mãi như tặng quà, các cuộc thi, v.v... và để liên hệ với những khách hàng đã đăng ký trong đợt khuyến mãi.

 4. 3.Để giải đáp thắc mắc, tư vấn cho khách hàng và để xác nhận danh tính của khách hàng.

 5. 4.Để quản lý thành viên của các trang web, cửa hàng trực tuyến, tạp chí điện tử, v.v. do Tập đoàn Pokémon điều hành.

 6. 5.Để quản lý, ghi lại và công khai các sự kiện (bao gồm cả các giải đấu bài Pokémon) liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Tập đoàn Pokémon.

 7. 6.Để tuyên truyền, quảng cáo và công khai các sản phẩm và dịch vụ của Tập đoàn Pokémon (bao gồm việc gửi tạp chí điện tử và thư mời).

 8. 7.Để lập kế hoạch, nghiên cứu, phát triển, cải tiến hoặc nghiên cứu thị trường, phân tích sản phẩm và dịch vụ (bao gồm phân tích thông tin cá nhân như thông tin mua hàng của khách hàng để đưa ra các chương trình khuyến mại và quảng cáo hiệu quả, phù hợp với đặc tính của khách hàng).

 9. 8.Để điều tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm các điều khoản và quy tắc khác nhau do Tập đoàn Pokémon quy định; cũng như các hành vi bất hợp pháp khác như gian lận, truy cập trái phép, v.v.

 10. 9.Để thực hiện các hoạt động liên quan đến các hạng mục trước đó.

Đồng sử dụng thông tin cá nhân
 1. Các công ty thuộc Tập đoàn Pokémon có thể chia sẻ thông tin cá nhân theo luật và quy định.

 1. 1.Các hạng mục thông tin cá nhân được đồng sử dụng:
  Các hạng mục được mô tả trong phần "Thu thập thông tin cá nhân" ở trên

 2. 2.Mục đích của việc đồng sử dụng:
  Các mục đích được mô tả trong phần "Mục đích sử dụng thông tin cá nhân" ở trên

 3. 3.Phạm vi các bên đồng sử dụng:
  Tập đoàn Pokémon

 4. 4.Bên chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân:
  Công ty Pokémon

Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba
 1. Tập đoàn Pokémon sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba, ngoại trừ một trong các trường hợp sau:

 1. 1.Khi có sự đồng ý của chính khách hàng

 2. 2.Khi việc tiết lộ hoặc cung cấp được thực hiện trong phạm vi quy định của pháp luật

 3. 3.Khi thông tin được tiết lộ hoặc cung cấp dưới dạng dữ liệu thống kê mà trong đó không thể xác định được khách hàng

 4. 4.Khi việc tiết lộ hoặc cung cấp cho các bên ủy thác (bao gồm cả các bên ủy thác bên ngoài Nhật Bản) nằm trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng (trong trường hợp này, các bên ủy thác sẽ được giám sát thích hợp, chẳng hạn như ký kết hợp đồng với bên ủy thác về việc xử lý thông tin cá nhân)

 5. 5.Khi việc tiết lộ hoặc cung cấp thông tin là cần thiết để bảo vệ tính mạng, thân thể hoặc tài sản của khách hàng hoặc bên thứ ba và khó có được sự đồng ý trước

Chuyển giao nước ngoài
 1. Tập đoàn Pokémon có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho các doanh nghiệp bên ngoài Nhật Bản trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này trong bất kỳ trường hợp nào dưới đây. Trong những trường hợp này, Tập đoàn Pokémon sẽ thực hiện giám sát cần thiết và phù hợp đối với nhà điều hành doanh nghiệp liên quan.

 1. 1.Khi có sự đồng ý của chính khách hàng

 2. 2.Khi nhà điều hành doanh nghiệp liên quan nằm ở một quốc gia hoặc khu vực được chỉ định (theo Quy định thực thi của Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân) là một quốc gia hoặc khu vực nước ngoài, có hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân được xem là ở cùng cấp độ với Nhật Bản về mặt bảo vệ quyền và lợi ích của các cá nhân

 3. 3.Khi đảm bảo rằng các biện pháp tương đương với các biện pháp xử lý thông tin cá nhân bắt buộc phải được thực hiện bởi các nhà điều hành doanh nghiệp theo Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân được thực hiện liên tục, ví dụ: bằng cách ký kết hợp đồng với nhà điều hành doanh nghiệp liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân

Quản lý thông tin cá nhân
 1. Để ngăn chặn rò rỉ, mất mát hoặc tổn hại thông tin cá nhân được thu thập từ khách hàng, Tập đoàn Pokémon sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và phù hợp để quản lý an toàn thông tin cá nhân, bao gồm các biện pháp được liệt kê bên dưới và sẽ nỗ lực liên tục xem xét, cải thiện các biện pháp đó.

 1. 1.Các biện pháp kiểm soát an ninh hệ thống
  Chúng tôi sẽ chỉ định nhân viên quản lý thông tin, thiết lập bộ phận chuyên xử lý thông tin cá nhân, phát triển quy trình phản hồi cũng như các hệ thống tổ chức khác trong trường hợp xảy ra sự cố như rò rỉ. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ thiết lập và triển khai một cách thích hợp các nội quy, quy định nội bộ liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân.

 2. 2.Các biện pháp kiểm soát an ninh nhân sự
  Chúng tôi đảm bảo sẽ phổ biến kỹ lưỡng thông tin liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân, đồng thời tiến hành giám sát và đào tạo thích hợp cho nhân viên để đảm bảo quản lý an toàn thông tin cá nhân.

 3. 3.Các biện pháp kiểm soát an ninh vật lý
  Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát để quản lý các khu vực xử lý thông tin cá nhân, hạn chế xử lý thông tin cá nhân bên ngoài khu vực và ngăn chặn hành vi trộm cắp hoặc rò rỉ thiết bị, phương tiện điện tử, v.v. dùng để xử lý thông tin cá nhân.

 4. 4.Các biện pháp kiểm soát an ninh công nghệ
  Chúng tôi sẽ giới hạn các hệ thống thông tin có thể xử lý thông tin cá nhân và những nhân viên có thể sử dụng hệ thống thông tin đó, đồng thời sẽ thực hiện các biện pháp kiểm soát truy cập thích hợp. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ giới thiệu và đưa vào vận hành thích hợp cơ chế ngăn chặn phần mềm trái phép và truy cập trái phép từ bên ngoài.

 5. 5.Nắm bắt môi trường bên ngoài
  Nếu thông tin cá nhân được xử lý ở nước ngoài, công ty sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và phù hợp để quản lý an toàn thông tin cá nhân, dựa trên kiến thức về các hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân ở quốc gia đó.

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này
 1. Tập đoàn Pokémon có thể thay đổi Chính sách quyền riêng tư này theo thời gian để đáp ứng các yêu cầu pháp lý hiện hành mới hoặc vì các lý do khác. Về nguyên tắc, Chính sách quyền riêng tư sau khi thay đổi sẽ được đăng trên trang này và sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng. Nếu khách hàng tiếp tục sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Tập đoàn Pokémon, khách hàng được xem là đã đồng ý với Chính sách quyền riêng tư sau khi thay đổi.

Thủ tục và yêu cầu liên quan đến thông tin cá nhân
 1. Đối với thông tin cá nhân do Tập đoàn Pokémon thu được, khách hàng có một số quyền theo luật và quy định, bao gồm thông báo về mục đích sử dụng, tiết lộ, chỉnh sửa, bổ sung, hủy bỏ, ngừng sử dụng, loại bỏ và ngừng cung cấp cho bên thứ ba. Khi thực hiện các quyền này, chúng tôi có thể yêu cầu khách hàng xác minh danh tính của mình.

  Đối với các thủ tục và yêu cầu này, vui lòng sử dụng biểu mẫu dưới đây:
  Liên hệ truy vấn thông tin cá nhân Công ty Pokémon
  https://asia-business.pokemon-support.com/hc/vi/requests/new

Giới thiệu về Cookie
 1. Các trang web do Tập đoàn Pokémon điều hành (sau đây gọi là "trang web") có thể sử dụng Cookie để giúp việc sử dụng trang web thuận tiện hơn. Cookie là một phần dữ liệu nhỏ được gửi đến trình duyệt web của khách hàng khi họ truy cập một trang web. Dữ liệu nà y cho phép chúng tôi biết lịch sử truy cập của người dùng vào trang web. Thông tin do Cookie thu được không chứa bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng khách hàng, trừ khi khách hàng nhập thông tin trực tiếp bằng cách đăng ký làm thành viên của trang web. Xin lưu ý rằng nếu tắt Cookie, có thể sẽ phát sinh những hạn chế đối với việc sử dụng trang web của khách hàng.

Về việc sử dụng Google Analytics
 1. 1.Trang web này sử dụng Google Analytics của Google LLC (sau đây gọi là "Google") để nắm bắt tình trạng sử dụng trang web của khách hàng. Google Analytics sử dụng cookie và các phương tiện khác để thu thập thông tin khách hàng (không bao gồm thông tin nhận dạng một cá nhân cụ thể). Thông tin do Google Analytics thu thập được quản lý dựa trên Chính sách bảo mật của Google. Vui lòng tham khảo trang web của Google để biết thêm Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật của Google Analytics.

  Điều khoản sử dụng Google Analytics:
  https://www.google.com/analytics/terms/jp.html
  Chính sách bảo mật của Google:
  https://policies.google.com/privacy?hl=ja

 2. 2.Trang web này đã bật các tính năng định hướng quảng cáo của Google Analytics được mô tả bên dưới. Chúng tôi và các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm Google, kết hợp cookie của bên thứ nhất (hoặc ID bên thứ nhất khác) do chúng tôi cung cấp, chẳng hạn như cookie Google Analytics và cookie của bên thứ ba (hoặc ID bên thứ ba khác), chẳng hạn như cookie quảng cáo của Google, để hiểu các đặc tính của khách truy cập vào trang web này và để phân phối quảng cáo một cách hiệu quả.

  • ・Tiếp thị bám đuổi Google Analytics
  • ・Báo cáo hiển thị của Google Display Network
   • ・Báo cáo về danh mục sở thích và đặc tính người dùng của Google Analytics
   • ・Các dịch vụ tích hợp cần Google Analytics để thu thập dữ liệu cho mục đích quảng cáo (bao gồm thu thập dữ liệu thông qua cookie quảng cáo và số nhận dạng)
 3. 3.Nếu không muốn Google Analytics sử dụng thông tin của mình, khách hàng có thể vô hiệu hóa việc thu thập thông tin của Google bằng cách thiết lập chọn không tham gia từ "Tiện ích chặn trình duyệt gửi dữ liệu tới Google Analytics" do Google cung cấp.

  Tiện ích chặn trình duyệt gửi dữ liệu tới Google Analytics:
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ja