Chương trình / Sự kiện

Lớp học ngoại khóa về cách chải răng với sự xuất hiện siêu dễ thương của Pikachu

  • Facebook
  • Twitter
vietnam_event_Mainichi-main-thumb-650x488-10476.jpg

Chương trình "Lớp học ngoại khóa về cách chải răng" do Báo Tuổi Trẻ và Mainichi phối hợp tổ chức. Sự kiện diễn ra tại 5 trường tiểu học trên địa bàn TP.HCM và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các bạn nhỏ.

vietnam_event_Mainichi-1.jpg
vietnam_event_Mainichi-2.jpg
vietnam_event_Mainichi-3.jpg
vietnam_event_Mainichi-4.jpg
vietnam_event_Mainichi-5.jpg
vietnam_event_Mainichi-1.jpg
vietnam_event_Mainichi-2.jpg
vietnam_event_Mainichi-3.jpg
vietnam_event_Mainichi-4.jpg
vietnam_event_Mainichi-5.jpg
Thời gian 20 - 24/02/2017
Địa điểm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Facebook
  • Twitter