Chương trình / Sự kiện

Pikachu và điệu múa Trống Cơm tại “2016 Japan Vietnam Festival”

  • Facebook
  • Twitter
vietnam_event_JpFes16-main-thumb-650x488-10469.jpg

Cùng xem lại khoảnh khắc đáng yêu của những chú Pikachu bận Áo Dài, Áo Tứ Thân trong điệu múa Trống Cơm nhé!

vietnam_event_JpFes16-1.jpg
vietnam_event_JpFes16-2.jpg
vietnam_event_JpFes16-3.jpg
vietnam_event_JpFes16-4.jpg
vietnam_event_JpFes16-5.jpg
vietnam_event_JpFes16-1.jpg
vietnam_event_JpFes16-2.jpg
vietnam_event_JpFes16-3.jpg
vietnam_event_JpFes16-4.jpg
vietnam_event_JpFes16-5.jpg
Thời gian Ngày 19 và 20 tháng 11 năm 2016
Địa điểm Công viên 23/09, Q1, TP.HCM
  • Facebook
  • Twitter