Chương trình / Sự kiện

Pikachu tham gia Japan Festival Vietnam 2015

  • Facebook
  • Twitter
vietnam_event_JpFes15-main-thumb-650x488-10462.jpg

Màn trình diễn của binh đoàn Pikachu nằm trong khuôn khổ của lễ hội Nhật Bản , “Japan Festival Vietnam 2015” tại Công viên 23 Tháng 9, TP. HCM trong hai ngày 14 và 15 tháng 11 năm 2015

vietnam_event_JpFes15-1.jpg
vietnam_event_JpFes15-2.jpg
vietnam_event_JpFes15-3.jpg
vietnam_event_JpFes15-4.jpg
vietnam_event_JpFes15-5.jpg
vietnam_event_JpFes15-1.jpg
vietnam_event_JpFes15-2.jpg
vietnam_event_JpFes15-3.jpg
vietnam_event_JpFes15-4.jpg
vietnam_event_JpFes15-5.jpg
Thời gian Ngày 14 và 15 tháng 11 năm 2015
Địa điểm Công viên 23/09, Q1, TP.HCM
  • Facebook
  • Twitter