Trò chơi chiến đấu mới từ Pokémon!

Thu phục và lựa chọn, chiến đấu Pokémon!

Pokémon Medallion là một trò chơi dành cho hai người chơi có
thẻ Pokémon Medallion. Nếu bạn sưu tầm đủ loại Pokémon Medallion,
hãy chuẩn bị và sẵn sàng chiến đấu với bạn bè! Một vài Pokémon Medallion
có chứa Pokémon huyền thoại và Chiêu thức đặc biệt.

Cơ hội sở hữu Pokémon Huyền thoại!

Cách chơi

Pokémon Medallion là một trò chơi chiến đấu
Pokémon với bộ medallion của mỗi người chơi
(một bộ 3 thẻ hoặc 6 thẻ).
Trận đấu diễn ra bằng cách so sánh điểm CP của
Pokémon với nhau, Pokémon có CP lớn hơn sẽ
chiến thắng. Bên nào đánh bại được nhiều
Pokémon của đối thủ hơn thì sẽ chiến thắng.

Chi tiết cách chơi ở đây

Thu phục ngay đi nào!

Pokémon Medallion sẽ xuất hiện tại các chương trình khuyến mãi.