Hàng hóa

LOTTE Pokémon kẹo gum thổi hương vị biến hóa

  • Facebook
  • Twitter
PKM FB thang 9 lotte gum-01.jpg
The Pokemon Company LICENSED FOR ASIA ONLY
Những sản phẩm đã được xét duyệt bởi The Pokémon Company đều đính kèm tem bản quyền, như được thấy ở bên trái, được in hoặc dán lên bao bì sản phẩm.

Bản quyền vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Giải Trí Go Go
Tel: 028 35110456

PKM FB thang 9 lotte gum-03.jpg
PKM FB thang 9 lotte gum-04.jpg
PKM FB thang 9 lotte gum-05.jpg
PKM FB thang 9 lotte gum-07.jpg
PKM FB thang 9 lotte gum-08.jpg
PKM FB thang 9 lotte gum-03.jpg
PKM FB thang 9 lotte gum-04.jpg
PKM FB thang 9 lotte gum-05.jpg
PKM FB thang 9 lotte gum-07.jpg
PKM FB thang 9 lotte gum-08.jpg