Hàng hóa

Sưu tập thẻ tazo trong mỗi gói kẹo trứng Pop It

  • Facebook
  • Twitter
Keo POP IT-06.jpg
The Pokemon Company LICENSED FOR ASIA ONLY
Những sản phẩm đã được xét duyệt bởi The Pokémon Company đều đính kèm tem bản quyền, như được thấy ở bên trái, được in hoặc dán lên bao bì sản phẩm.

Để liên hệ bản quyền vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Giải Trí Go Go
Tel: 028 35110456

Keo POP IT-02.jpg
Keo POP IT-03.jpg
Keo POP IT-04.jpg
Keo POP IT-02.jpg
Keo POP IT-03.jpg
Keo POP IT-04.jpg