Trò chơi điện tử

Pokémon Sun and Pokémon Moon

  • Facebook
  • Twitter
vietnam_videogames_Pokemon_Sun_and_Pokemon_Moon_main.jpg

Hãy bắt đầu chuyến phiêu lưu đến những hòn đảo đầy nắng của vùng Alola! Thu phục, huấn luyện, chiến đấu và trao đổi Pokémon trong series Pokémon này. Trong Pokémon Sun và Pokémon Moon, một cuộc phiêu lưu mới đang chờ bạn ở những hòn đảo ấm áp của vùng Alola. Bắt đầu cuộc hành trình vòng quanh bốn đảo với Pokémon của bạn! Gặp gỡ những Pokémon mới cũng như những Pokémon quen thuộc xuất hiện với một diện mạo khác!

Chi tiết trò chơi
Release Date 2016/11/18
Genre RPG
Platform Nintendo 3DS
Players 1-4