Trò chơi điện tử

Pokémon Rumble Blast

  • Facebook
  • Twitter
rumbleblast.jpg

Một trận đấu đồ chơi Pokémon nơi mà chỉ có kẻ mạnh chiến thắng. Series Pokémon Rumble là trò chơi hành động cho phép bạn điều khiển đồ chơi Pokémon một cách trực quan. Trong một thế giới Pokémon bí ẩn, hãy thu phục các Pokémon mạnh nhất và chiến đấu. Hợp tác cùng với bạn bè để thu thập Pokémon hoặc sử dụng Street Transfer để chiến đấu với người chơi khác bằng các Pokémon bạn đã thu thập.

Chi tiết trò chơi
Release Date 2011/10/01
Genre Action
Platform Nintendo 3DS
Players 1-2