Trò chơi điện tử

Pokémon Bank

  • Facebook
  • Twitter
vietnam_videogames_Pokemon_Bank_main.jpg

Ở lại với Pokémon yêu thích của bạn. Pokémon Bank cho phép bạn giữ và quản lý tất cả các Pokémon yêu thích của bạn từ Pokémon X và Pokémon Y, Pokémon Omega Ruby và Pokémon Alpha Sapphire, Pokémon Sun và Pokémon Moon, và Pokémon Ultra Sun và Pokémon Ultra Moon cùng nhau trong một hộp. Bạn có thể giữ được tổng cộng 3.000 Pokémon. Bằng cách sử dụng Poké Transporter *, bạn có thể di chuyển Pokémon từ các trò chơi Nintendo 3DS Virtual Console như Pokémon Red, Pokémon Green, Pokémon Blue, Pokémon Yellow, Pokémon Gold và Pokémon Silver cũng như các trò chơi Nintendo 3DS Pokémon Black, Pokémon White, Pokémon Black 2, và Pokémon White 2 đến Pokémon Bank của bạn. * Poké Transporter có thể được tải xuống từ eShop của Nintendo trong phần mềm Pokémon Bank.

Chi tiết trò chơi
Release Date 2014/02/05
Genre Utility
Platform Nintendo 3DS
Players 1