Trò chơi điện tử

Pokémon Picross

  • Facebook
  • Twitter
vietnam_videogames_Pokemon_Picross_main.jpg

Giải các câu đố để bắt Pokémon! Một trò chơi Pokémon mới hoàn toàn miễn phí. Trong trò chơi giải đố này, bắt Pokémon bằng cách nhìn vào các số gợi ý ở trên mỗi cột và bên cạnh mỗi hàng để khám phá các ô vuông và hoàn thành bức chân dung Pokémon. Có hơn 300 câu đố trong trò chơi này. Pokémon bạn đã bắt có những kỹ năng khác nhau để giúp bạn giải quyết các câu đố.

Chi tiết trò chơi
Thể loại
Nền tảng: Nintendo 3DS
Số người chơi 1