Trò chơi điện tử

Pokémon Omega Ruby and Pokémon Alpha Sapphire

  • Facebook
  • Twitter
vietnam_videogames_Pokemon_Omega_Ruby_and_Pokemon_Alpha_Sapphire_main.jpg

Khám phá bí mật của Tiến hóa Mega! Thu phục, huấn luyện, chiến đấu và trao đổi Pokémon trong series Pokémon này. Pokémon Omega Ruby và Pokémon Alpha Sapphire giới thiệu những nhân tố mới như là Primal Reversion, và một câu chuyện sẽ làm sáng tỏ những bí mật của Tiến hóa Mega.

Chi tiết trò chơi
Release Date 2014/11/21
Genre RPG
Platform Nintendo 3DS
Players 1-4