Trò chơi điện tử

Pokémon Art Academy

  • Facebook
  • Twitter
vietnam_videogames_Pokemon_Art_Academy_main.jpg

Học cách vẽ Pokémon! Học cách vẽ Pokémon với Pokémon Art Academy. Từ những hình dạng đơn giản đến các sáng tác phức tạp, hãy học các kỹ thuật vẽ Pokémon bằng các bài học theo từng bước một. Ngoài ra còn có một chế độ vẽ tự do cho phép bạn vẽ tự do với nhiều công cụ.

Chi tiết trò chơi
Release Date 2014/10/24
Genre Edutainment
Platform Nintendo 3DS
Players 1