Trò chơi điện tử

Pokémon Battle Trozei

  • Facebook
  • Twitter
vietnam_videogames_Pokemon_Battle_Trozei_main.jpg

Một trận chiến giải đố để bắt Pokémon! Bắt Pokémon hoang dã trong trò chơi hành động theo phong cách giải đố này. Bắt Pokémon hoang dã bằng cách xếp ba Pokémon giống nhau để giảm HP của nó xuống không. Vượt qua nhiều vòng chơi để bắt tất cả Pokémon.

Chi tiết trò chơi
Release Date 2014/03/20
Genre Puzzle
Platform Nintendo 3DS
Players 1-4