Trò chơi điện tử

Pokémon Dream Radar

  • Facebook
  • Twitter
vietnam_videogames_Pokemon_Dream_Radar_main.jpg

Sử dụng máy ảnh Nintendo 3DS, bắt Pokémon thực sự xuất hiện trước bạn! Một trò chơi sử dụng thế giới thực như một sân khấu bằng cách sử dụng máy ảnh Nintendo 3DS. Chĩa camera vào những nơi khác nhau cả trong và ngoài nhà và bắt Pokémon bằng cách nhắm tia sáng vào chúng. Pokémon bị bắt có thể được đưa vào Pokémon Black Version 2 và Pokémon White Version 2.

Chi tiết trò chơi
Release Date 2012/10/07
Genre Action
Platform Nintendo 3DS
Players 1