Trò chơi điện tử

Pokémon Yellow Special Pikachu Edition

  • Facebook
  • Twitter
vietnam_videogames_Pokemon_Yellow_Special_Pikachu_Edition_main.jpg

Pokémon Yellow Version: Special Pikachu Edition hiện đã có tại các hệ thống của dòng máy Nintendo 3DS!   Pikachu đi theo nhân vật chính trong suốt cuộc hành trình. Tiếng của Pikachu trong trò chơi này cũng được sử dụng cho series hoạt hình Pokémon.

Chi tiết trò chơi
Release Date 2016/02/27
Genre RPG
Platform Nintendo 3DS
Players 1