Trò chơi điện tử

Pokémon Red Version and Pokémon Blue Version

  • Facebook
  • Twitter
vietnam_videogames_Pokemon_Red_Version_and_Pokemon_Blue_Version_main.jpg

Pokémon Red Version và Pokémon Blue Version hiện đã có tại các hệ thống của dòng máy Nintendo 3DS!   Phần mềm Game Boy Pokémon Red Version và Pokémon Blue Version là trò chơi Pokémon đầu tiên. Trò chơi vẫn giữ nguyên bản gốc trên Nintendo 3DS, hoàn toàn với điểm ảnh đơn sắc và nhạc nền 4-bit, để bạn có thể cảm nhận trải nghiệm trò chơi như trước đây! Trò chơi lần đầu tiên tương thích với kết nối không dây, cho phép bạn trao đổi và chiến đấu Pokémon!

Chi tiết trò chơi
Release Date 2016/02/27
Genre RPG
Platform Nintendo 3DS
Players 1