Trò chơi điện tử

Pokémon Gold Version and Pokémon Silver Version

  • Facebook
  • Twitter
vietnam_videogames_Pokemon_Gold_Version_and_Pokemon_Silver_Version_main.jpg

Pokémon Gold Version và Pokémon Silver Version hiện đã có tại các hệ thống của dòng máy Nintendo 3DS! Phần mềm Game Boy Pokémon Gold Version và Pokémon Silver Version là trò chơi thứ hai trong dòng trò chơi Pokémon. Là trò chơi đầu tiên của series được bán cho máy Game Boy Color. Nó có nhiều Pokémon mà không xuất hiện trong những phần trước như Pokémon Red, Pokémon Green, Pokémon Blue và Pokémon Yellow: Special Pikachu Edition. Trò chơi này chứa đầy những bất ngờ, bao gồm những dạng tiến hóa khác nhau của phần trước cũng như là sự xuất hiện của hình thái trước khi tiến hóa.

Chi tiết trò chơi
Release Date 2017/09/22
Genre RPG
Platform Nintendo 3DS
Players 1