Ứng dụng

Pokémon Shuffle mobile" sẽ ngưng hoạt động tại Việt Nam từ thứ sáu 31/01/2020

  • Facebook
  • Twitter
Shuffle_EnglishLOGO.jpg

và xóa chúng khỏi khu vực câu đố. Gây sát thương lên Pokémon hoang dã bạn đang đối mặt, và sau đó cố gắng bắt chúng trước khi bạn hết lượt. Không có giới hạn về thời gian, vì vậy bạn có thể dành thời gian để chọn bước đi hoàn hảo. Bắt càng nhiều Pokémon càng tốt vì bạn có thể sử dụng chúng để đấu với nhiều Pokémon hơn nữa!

vietnam_apps_Shuffle_carousel_01.jpg
vietnam_apps_Shuffle_carousel_02.jpg
vietnam_apps_Shuffle_carousel_03.jpg
vietnam_apps_Shuffle_carousel_01.jpg
vietnam_apps_Shuffle_carousel_02.jpg
vietnam_apps_Shuffle_carousel_03.jpg
©2017 Pokémon. ©1995-2017 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. Developed by Genius Sonority Inc.