Ứng dụng

Pokémon GO

  • Facebook
  • Twitter
vietnam_apps_PokémonGO_logo_02.jpg
Download on the App Store
GET IT ON Google Play

Du hành giữa thế giới thực và thế giới ảo của Pokémon với Pokémon GO dành cho các thiết bị iPhone và Android. Với Pokémon GO, bạn sẽ khám phá Pokémon trong một thế giới hoàn toàn mới - của riêng bạn! Pokémon GO được xây dựng dựa trên Real World Gaming Platform của Niantic và sẽ sử dụng các địa điểm thật để khuyến khích người chơi tìm kiếm khắp nơi trên thế giới để khám phá Pokémon. Pokémon GO cho phép bạn tìm và bắt được hơn hai trăm loài Pokémon khi bạn khám phá môi trường xung quanh.

vietnam_apps_PokémonGO_carousel_01.jpg
vietnam_apps_PokémonGO_carousel_02.jpg
vietnam_apps_PokémonGO_carousel_03.jpg
vietnam_apps_PokémonGO_carousel_04.jpg
vietnam_apps_PokémonGO_carousel_05.jpg
vietnam_apps_PokémonGO_carousel_01.jpg
vietnam_apps_PokémonGO_carousel_02.jpg
vietnam_apps_PokémonGO_carousel_03.jpg
vietnam_apps_PokémonGO_carousel_04.jpg
vietnam_apps_PokémonGO_carousel_05.jpg
©2016–2017 Niantic, Inc. ©2016–2017 Pokémon. ©1995–2017 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.
Pokémon and Pokémon character names are trademarks of Nintendo.
During game play, please be aware of your surroundings and play safely.