Ứng dụng

Pokémon: Magikarp Jump

  • Facebook
  • Twitter
MainSMALL_1113_en.jpg
Download on the App Store
GET IT ON Google Play

Huấn luyện Koiking của bạn để bay lên càng cao càng tốt trong Pokémon: Magikarp Jump! Koiking thấp kém bây giờ có cơ hội để tỏa sáng trong ứng dụng thú vị này dành cho iPhone, iPad và thiết bị Android. Chăm sóc và phát triển Koiking của bạn để tối đa hóa khả năng nhảy của Pokémon này và vươn tới những đỉnh cao mới. Sau đó thi đấu xem Koiking của bạn có phải là số một. Liệu Koiking của bạn của thể vươn tới cấp độ League Champion?

vietnam_apps_Magikarp_carousel_01.jpg
vietnam_apps_Magikarp_carousel_02.jpg
vietnam_apps_Magikarp_carousel_03.jpg
vietnam_apps_Magikarp_carousel_04.jpg
vietnam_apps_Magikarp_carousel_05.jpg
vietnam_apps_Magikarp_carousel_01.jpg
vietnam_apps_Magikarp_carousel_02.jpg
vietnam_apps_Magikarp_carousel_03.jpg
vietnam_apps_Magikarp_carousel_04.jpg
vietnam_apps_Magikarp_carousel_05.jpg
© 2017 Pokémon. © 1995-2017 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. Developed by SELECT BUTTON inc.