718 Zygarde

718

Zygarde

hình thái 10%

Zygarde 718
Chiều cao 1.2 m
Chủng loại Pokémon Trật Tự
Cân nặng 33.5 kg
Giới tính
Đặc tính Phá Vỡ Linh Khí Kiến tạo = Construct Sức mạnh = Power
Đặc tính Phá Vỡ Linh Khí Đảo ngược tác dụng của các Đặc tính Linh Khí, giảm uy lực của các chiêu bị ảnh hưởng.
Đặc tính Kiến tạo = Construct Sức mạnh = Power Các Tế bào tập hợp ứng cứu khi sinh lực Pokémon này chỉ còn phân nửa, biến nó thành hình thái Hoàn hảo.
Phiên bản

Là hiện thân khi 10% số lượng Tế bào Zygarde từ khắp nơi tập hợp lại, hình thái này cực kì giỏi cận chiến.

Đây là hình thái tập hợp một phần mười số lượng mảnh cơ thể Zygarde. Thần nhảy bổ lên ngực đối phương rồi cắm phập nanh nhọn vào đấy.

Năng lực
HP
Tấn công
Phòng thủ
Tấn công Đặc biệt
Phòng thủ Đặc biệt
Tốc độ
tiến hóa
Pokémon này không có tiến hóa