717 Iberutaru

718

Zygarde

hình thái 50%

Zygarde 718
Chiều cao 5.0 m
Chủng loại Pokémon Trật Tự
Cân nặng 305.0 kg
Giới tính
Đặc tính Phá Vỡ Linh Khí Kiến tạo = Construct Sức mạnh = Power
Đặc tính Phá Vỡ Linh Khí Đảo ngược tác dụng của các Đặc tính Linh Khí, giảm uy lực của các chiêu bị ảnh hưởng.
Đặc tính Kiến tạo = Construct Sức mạnh = Power Các Tế bào tập hợp ứng cứu khi sinh lực Pokémon này chỉ còn phân nửa, biến nó thành hình thái Hoàn hảo.
Phiên bản

Theo lời kể, khi phải chiến đấu với những kẻ đe dọa hệ sinh thái, thần có thể biến đổi thành hình thái khác mạnh mẽ hơn.

Đây là hình thái tập hợp một nửa số lượng mảnh cơ thể Zygarde. Vai trò của thần là giám hộ hệ sinh thái.

Năng lực
HP
Tấn công
Phòng thủ
Tấn công Đặc biệt
Phòng thủ Đặc biệt
Tốc độ
tiến hóa
Pokémon này không có tiến hóa