661 Yayakoma

662

Hinoyakoma

Phaiaro 663
Chiều cao 0.7 m
Chủng loại Pokémon Đốm Than Hồng
Cân nặng 16.0 kg
Giới tính /
Đặc tính Cơ Thể Bùng Cháy
Đặc tính Cơ Thể Bùng Cháy Đối phương có thể bị bỏng nếu chạm vào Pokémon này.
Phiên bản

Tốc độ mà Hinoyakoma đạt được ngay thời điểm cất cánh đủ để xếp chúng vào tốp những Pokémon chim nhanh nhất.

Chúng rải đốm than hồng vào các lùm cỏ cao, sau đó chộp lấy những Pokémon côn trùng đang hoảng loạn bay ra.

Năng lực
HP
Tấn công
Phòng thủ
Tấn công Đặc biệt
Phòng thủ Đặc biệt
Tốc độ
Dạng
Pokémon này không có những hình thái khác