658 Gekkoga

659

Horubi

Horudo 660
Nhược điểm
Chiều cao 0.4 m
Chủng loại Pokémon Đào Bới
Cân nặng 5.0 kg
Giới tính /
Đặc tính Túi Má Thu Nhặt
Đặc tính Túi Má Khi Pokémon này ăn Trái cây, sinh lực của nó cũng được hồi phục.
Đặc tính Thu Nhặt Pokémon này có thể nhặt vật phẩm ở bên ngoài, hoặc vật phẩm mà đối thủ vừa sử dụng trong trận đấu.
Phiên bản

Công việc đào hang đã trui rèn đôi tai hình xẻng của chúng tới mức có thể dễ dàng chặt đôi cả búi rễ cây dày.

Chúng dùng đôi tai để đào hang và có thể làm liên tục suốt cả đêm.

Năng lực
HP
Tấn công
Phòng thủ
Tấn công Đặc biệt
Phòng thủ Đặc biệt
Tốc độ
Dạng
Pokémon này không có những hình thái khác