648 Meloetta

649

Genesect

Harimaron 650
Nhược điểm
Chiều cao 1.5 m
Chủng loại Pokémon Đại Cổ Sinh
Cân nặng 82.5 kg
Giới tính
Đặc tính Tải Dữ Liệu
Đặc tính Tải Dữ Liệu Pokémon này so sánh chỉ số Phòng thủ và Phòng thủ Đặc biệt của đối thủ, sau đó gia tăng chỉ số Tấn công hoặc Tấn công Đặc biệt của mình tùy vào lợi thế.
Phiên bản

Pokémon này vốn tồn tại từ 300 triệu năm trước. Nó bị Băng Plasma cải tạo và lắp thêm một khẩu đại bác trên lưng.

Pokémon bọ cổ đại này đã được Băng Plasma cải tạo và lắp thêm một khẩu pháo ở trên lưng.

Năng lực
HP
Tấn công
Phòng thủ
Tấn công Đặc biệt
Phòng thủ Đặc biệt
Tốc độ
Dạng
Pokémon này không có những hình thái khác
tiến hóa
Pokémon này không có tiến hóa