492 Shaymin

493

Arceus

Victini 494
Nhược điểm
Chiều cao 3.2 m
Chủng loại Pokémon Đấng Sáng Tạo
Cân nặng 320.0 kg
Giới tính
Đặc tính Đa Hệ
Đặc tính Đa Hệ Hệ của Pokémon này thay đổi theo loại Phiến thạch hoặc Tinh thể Z đang giữ.
Phiên bản

Theo thần thoại, Pokémon này ra đời khi vũ trụ thậm chí còn chưa tồn tại.

Theo truyền thuyết vùng Sinnoh, thần nở ra từ một quả trứng và kiến tạo nên toàn bộ thế giới này.

Năng lực
HP
Tấn công
Phòng thủ
Tấn công Đặc biệt
Phòng thủ Đặc biệt
Tốc độ
Dạng
Thông thường thì ở hệ Thường, nhưng tùy theo loại phiến thạch được mang sẽ đổi về hệ và dạng, thực hiện chuyển hệ
tiến hóa
Pokémon này không có tiến hóa