485 Heatran

486

Regigigas

Giratina 487
Nhược điểm
Chiều cao 3.7 m
Chủng loại Pokémon Khổng Lồ
Cân nặng 420.0 kg
Giới tính
Đặc tính Khởi Động Chậm
Đặc tính Khởi Động Chậm Giảm nửa chỉ số Tấn công và Tốc độ của Pokémon này trong năm lượt.
Phiên bản

Theo một truyền thuyết lâu đời, Pokémon này đã dùng dây thừng buộc chặt các lục địa rồi kéo chúng đi.

Theo truyện kể, thần đã tạo ra những Pokémon có hình hài giống mình từ băng, đá và dung nham.

Năng lực
HP
Tấn công
Phòng thủ
Tấn công Đặc biệt
Phòng thủ Đặc biệt
Tốc độ
Dạng
Pokémon này không có những hình thái khác
tiến hóa
Pokémon này không có tiến hóa