250 Houou

251

Celebi

Kimori 252
Chiều cao 0.6 m
Chủng loại Pokémon Xuyên Thời Gian
Cân nặng 5.0 kg
Giới tính
Đặc tính Hồi Phục Tự Nhiên
Đặc tính Hồi Phục Tự Nhiên Pokémon này tự chữa lành mọi tình trạng bất thường khi được thay ra.
Phiên bản

Loài Pokémon du hành thời gian này đến từ tương lai. Theo quan niệm, nếu Celebi xuất hiện, một tương lai xán lạn chắc chắn đang đón chờ chúng ta.

Loài Pokémon du hành thời gian này đến từ tương lai. Theo quan niệm, nếu Celebi xuất hiện, một tương lai xán lạn chắc chắn đang đón chờ chúng ta.

Năng lực
HP
Tấn công
Phòng thủ
Tấn công Đặc biệt
Phòng thủ Đặc biệt
Tốc độ
Dạng
Pokémon này không có những hình thái khác
tiến hóa
Pokémon này không có tiến hóa