244 Entei

245

Suicune

Yogiras 246
Chiều cao 2.0 m
Chủng loại Pokémon Cực Quang
Cân nặng 187.0 kg
Giới tính
Đặc tính Tạo Áp Lực
Đặc tính Tạo Áp Lực Tạo áp lực khiến đối thủ tốn nhiều PP hơn.
Phiên bản

Suicune là hiện thân của suối nguồn trắc ẩn. Thần sở hữu quyền năng thanh tẩy nước bẩn, khoan thai rong ruổi khắp đó đây.

Suicune là hiện thân của suối nguồn trắc ẩn. Thần sở hữu quyền năng thanh tẩy nước bẩn, khoan thai rong ruổi khắp đó đây.

Năng lực
HP
Tấn công
Phòng thủ
Tấn công Đặc biệt
Phòng thủ Đặc biệt
Tốc độ
Dạng
Pokémon này không có những hình thái khác
tiến hóa
Pokémon này không có tiến hóa