168 Ariados

169

Crobat

Chonchie 170
Chiều cao 1.8 m
Chủng loại Pokémon Dơi
Cân nặng 75.0 kg
Giới tính /
Đặc tính Sức Mạnh Ý Chí
Đặc tính Sức Mạnh Ý Chí Nhờ đã trui rèn ý chí, Pokémon này không thể bị nao núng.
Phiên bản

Chúng sống nhờ hút máu người và Pokémon. Nếu bỏ uống máu dù chỉ một thời gian ngắn, chúng sẽ suy nhược tới mức không thể bay.

Nanh của Crobat bén tới nỗi nếu chúng cắn và hút máu bạn trong bóng tối, bạn cũng không thể biết và thậm chí không hề thấy đau.

Năng lực
HP
Tấn công
Phòng thủ
Tấn công Đặc biệt
Phòng thủ Đặc biệt
Tốc độ
Dạng
Pokémon này không có những hình thái khác