144 Freezer

145

Thunder

Fire 146
Nhược điểm
Chiều cao 1.6 m
Chủng loại Pokémon Sốc Điện
Cân nặng 52.6 kg
Giới tính
Đặc tính Tạo Áp Lực
Đặc tính Tạo Áp Lực Tạo áp lực khiến đối thủ tốn nhiều PP hơn.
Phiên bản

Là Pokémon chim huyền thoại có quyền năng điều khiển điện, Thunder sống giữa những đám mây giông. Sức mạnh của thần tăng lên mỗi khi được sét đánh trúng.

Là Pokémon chim huyền thoại có quyền năng điều khiển điện, Thunder sống giữa những đám mây giông. Sức mạnh của thần tăng lên mỗi khi được sét đánh trúng.

Năng lực
HP
Tấn công
Phòng thủ
Tấn công Đặc biệt
Phòng thủ Đặc biệt
Tốc độ
Dạng
Pokémon này không có những hình thái khác
tiến hóa
Pokémon này không có tiến hóa