115 Garura Mega

116

Tattu

Seadra 117
Chiều cao 0.4 m
Chủng loại Pokémon Rồng
Cân nặng 8.0 kg
Giới tính /
Đặc tính Xạ Thủ Bắn Tỉa Bơi Nhanh
Đặc tính Xạ Thủ Bắn Tỉa Tăng uy lực của chiêu công kích nếu gây đòn chí mạng.
Đặc tính Bơi Nhanh Tăng chỉ số Tốc độ của Pokémon này trong mưa.
Phiên bản

Nếu phát hiện nguy hiểm, chúng phun mực mù mịt để chạy trốn. Chúng vẫy vẫy cái vây sau lưng để bơi.

Tattu ăn côn trùng nhỏ và rêu bám trên đá. Nếu hải lưu chảy quá nhanh, chúng sẽ dùng đuôi bám vào đá hoặc san hô để tránh bị cuốn trôi.

Năng lực
HP
Tấn công
Phòng thủ
Tấn công Đặc biệt
Phòng thủ Đặc biệt
Tốc độ
Dạng
Pokémon này không có những hình thái khác