113 Lucky

114

Monjara

Garura 115
Chiều cao 1.0 m
Chủng loại Pokémon Dây Leo
Cân nặng 35.0 kg
Giới tính /
Đặc tính Diệp Lục Phòng Vệ Lá Cây
Đặc tính Diệp Lục Tăng chỉ số Tốc độ của Pokémon này trong nắng gắt.
Đặc tính Phòng Vệ Lá Cây Ngăn chặn tình trạng bất thường trong nắng gắt.
Phiên bản

Để thoát thân, chúng có thể tự làm đứt những sợi dây leo bị kẻ địch túm mà không cảm thấy đau. Ngay hôm sau, dây leo mới sẽ mọc lên thế chỗ.

Để thoát thân, chúng có thể tự làm đứt những sợi dây leo bị kẻ địch túm mà không cảm thấy đau. Ngay hôm sau, dây leo mới sẽ mọc lên thế chỗ.

Năng lực
HP
Tấn công
Phòng thủ
Tấn công Đặc biệt
Phòng thủ Đặc biệt
Tốc độ
Dạng
Pokémon này không có những hình thái khác