054 Koduck

055

Golduck

Mankey 056
Chiều cao 1.7 m
Chủng loại Pokémon Vịt
Cân nặng 76.6 kg
Giới tính /
Đặc tính Vô Hiệu Thời Tiết Ẩm Ướt
Đặc tính Vô Hiệu Thời Tiết Loại bỏ các ảnh hưởng của thời tiết.
Đặc tính Ẩm Ướt Ngăn chặn các chiêu kích nổ, như Tự Hủy, bằng cách làm ẩm xung quanh.
Phiên bản

Là một kình ngư chuyên nghiệp, chúng có thể bơi không ngừng nghỉ suốt hai ngày liền, bằng cách quẫy đuôi vô cùng điêu luyện.

Golduck luôn đuổi kịp lũ Pokémon cá, bất luận tụi nó bơi nhanh tới cỡ nào. Chúng chặn đứng con mồi rồi bắt đi.

Năng lực
HP
Tấn công
Phòng thủ
Tấn công Đặc biệt
Phòng thủ Đặc biệt
Tốc độ
Dạng
Pokémon này không có những hình thái khác