Đồ chơi thẻ bài

Sun & Moon--Ultra Prism

  • Facebook
  • Twitter
logo.jpg

Nâng cấp bộ thẻ của bạn cùng Pokémon TCG: Sun & Moon — Ultra Prism mở rộng và các thẻ Prism Star mới, sẽ thay đổi cách bạn chơi! Các thẻ Prism Star này rất mạnh, bạn chỉ có thể có một thẻ trong bộ sưu tập — và để đảm bảo rằng bạn chỉ có thể sử dụng chúng một lần, chúng đi đến Lost Zone thay vì bỏ qua một bên, không bao giờ quay trở lại! Sun & Moon — Ultra Prism mở rộng có thể được tìm thấy trong các gói tăng cường, các sàn đấu chủ đề và các bộ sưu tập đặc biệt.

Pokémon TCG: Sun & Moon — Ultra Prism mở rộng bao gồm:
- Trên 150 thẻ
- 6 Thẻ Prism Star có tính năng mới
- 10 Pokémon-GX, bao gồm 5 Ultra Beasts
- 18 thẻ Nhà Huấn Luyện và 3 thẻ Năng Lượng Đặc Biệt

subimage_2.jpg
subimage_1.jpg
subimage_2.jpg
subimage_1.jpg
Card List
More Details
Series Series Sun & Moon
Ngày ra mắt Ngày 02 tháng 02 năm 2018
Số lượng thẻ Hơn 150
Standard Legal Deck?
  • Facebook
  • Twitter
Sun & Moon Series