Đồ chơi thẻ bài

Sun & Moon

  • Facebook
  • Twitter
vietnam_tcg_sun_moon_logo_01.jpg

Những trận chiến nóng lên với Pokémon từ khu vực nhiệt đới Alola trong Pokémon Trading Card Game: Sun & Moon expansion. Bắt đầu cuộc hành trình với Mokuro, Nyabi, Ashimari, và tìm ra Pokémon huyền thoại Sorugareo-GX và Lunala-GX để chứng kiến sức mạnh tuyệt vời của những Pokémon mới: mỗi Pokémon-GX có một sức mạnh hủy diêt mà bạn chỉ có thể sử dụng một lần trong mỗi trận đấu. Khám phá hằng chục Pokémon chưa bao giờ xuất hiện trước đây, Hình dạng Alola của những nhân vật yêu thích quen thuộc, và cách chiến đấu mới trong Pokémon TCG: Sun & Moon expansion.

Pokémon TCG: Sun & Moon expansion bao gồm:

Hơn 140 thẻ

11 Pokémon-GX mới giới thiệu những cơ chế mới của trò chơi

Hơn 40 Pokémon chưa từng thấy trước đây từ vùng Alola mới được phát hiện

vietnam_tcg_sun_moon_carousel_01.jpg
vietnam_tcg_sun_moon_carousel_02.jpg
vietnam_tcg_sun_moon_carousel_01.jpg
vietnam_tcg_sun_moon_carousel_02.jpg
Card List
More Details
Release Date February 03, 2017
Number of Cards Over 140
Standard Legal Deck? Yes
  • Facebook
  • Twitter

Bộ thẻ theo chủ đề

Thẻ nổi bật