Đồ chơi thẻ bài

Ra mắt bộ thẻ Double Blaze

 • Facebook
 • Twitter
メインビジュアル.png

Phát hành 01/03/2019 với sự xuất hiện của thẻ siêu hiếm Sakaki, Bản mở rộng Double Blaze có ít nhất 1 thẻ hiếm trong hộp 30 thẻ.
Nhanh tay sưu tập nhé!

スライダー.png
スライダー.png
 • ”問答無用の300ダメージ! レシラム&リザードンGX”

  ”問答無用の300ダメージ! レシラム&リザードンGX”

  ”問答無用の300ダメージ! レシラム&リザードンGX”
  ”問答無用の300ダメージ! レシラム&リザードンGX”
  ”問答無用の300ダメージ! レシラム&リザードンGX”
  ”問答無用の300ダメージ! レシラム&リザードンGX”
  ”問答無用の300ダメージ! レシラム&リザードンGX”
  ”問答無用の300ダメージ! レシラム&リザードンGX”

  ”問答無用の300ダメージ! レシラム&リザードンGX”

  • ”問答無用の300ダメージ! レシラム&リザードンGX”
   ”問答無用の300ダメージ! レシラム&リザードンGX”
   ”問答無用の300ダメージ! レシラム&リザードンGX”
 • Facebook
 • Twitter
Sun & Moon Series