Đồ chơi thẻ bài

Sun & Moon—Guardians Rising

  • Facebook
  • Twitter
vietnam_tcg_Sun_moonGR_logo_01.jpg

Đến thăm Alola để vui chơi cùng Pokémon, từ những bờ biển đến những đỉnh núi- và khám phá những truyền thống mới cùng những thử thách mới. Gặp gỡ với những Thần giám hộ đảo Kapu Kokeko-GX và Kapu Tetefu-GX, và mài dũa kỹ năng của bạn với Đảo vua Kahuna Hala và Thủ lĩnh Mao. Hãy bất ngờ trước sức mạnh bí mật của Jararanga-GX, Rugarugan-GX, Metagross-GX, Ninfia-GX,Toxapex-GX, Kuwaganon-GX, và nhiều hơn nữa! Hãy đến những hòn đảo, và giành lấy sức mạnh của Pokémon TCG: Sun & Moon-Guardians Rising expansion!The Pokémon TCG: Sun & Moon—Guardians Rising expansion bao gồm:

Hơn 140 thẻ

12 Pokémon-GX mới
12 full-art Pokémon-GX
3 full-art Supporter cards

vietnam_tcg_Sun_moonGR_carousel_01.jpg
vietnam_tcg_Sun_moonGR_carousel_02.jpg
vietnam_tcg_Sun_moonGR_carousel_01.jpg
vietnam_tcg_Sun_moonGR_carousel_02.jpg
Card List
More Details
Release Date May 05, 2017
Number of Cards Over 140
Standard Legal Deck? Yes
  • Facebook
  • Twitter

Bộ thẻ theo chủ đề

Thẻ nổi bật