Đồ chơi thẻ bài

Sun & Moon—Burning Shadows

  • Facebook
  • Twitter
vietnam_tcg_Sun_moonBS_logo_01.jpg

Những tên lâu la của Nhóm Đầu lâu và binh đoàn Pokémon mới sẵn sàng tham chiến trong Pokémon TCG: Sun & Moon - Burning Shadows expansion! Với những kẻ khổng lồ mới như Nekurozuma-GX, Kapu Lehile-GX hay chiến đấu với những đồng minh đáng tin từ Kairiky-GX và Lizardon-GX đến Darkrai-GX và Houou-GX. Hàng tá những Pokémon-GX sẵn sàng để hành động trong phiên bản mở rộng này. Chiến đầu vì lẽ phải trong Pokémon TCG: Sun & Moon—Burning Shadows expansion!

The Pokémon TCG: Sun & Moon—Burning Shadows expansion bao gồm:

Hơn 140 thẻ

12 Pokémon-GX mới

6 thẻ bài Supporter full-art mới đặc trưng cho nhân vật quan trọng

vietnam_tcg_Sun_moonBS_carousel_01.jpg
vietnam_tcg_Sun_moonBS_carousel_02.jpg
vietnam_tcg_Sun_moonBS_carousel_01.jpg
vietnam_tcg_Sun_moonBS_carousel_02.jpg
Card List
More Details
Release Date August 04, 2017
Number of Cards Over 140
Standard Legal Deck? Yes
  • Facebook
  • Twitter

Bộ thẻ theo chủ đề

Thẻ nổi bật